Blogok

Felzárkóztató pályázat

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására.

A pályázat postára adásának határideje:

2008. április 18.

A részletek a minisztérium honlapján olvashatók: ITT

Mindenkinek sikeres pályázatot kívánok!

Tájékoztató fórum

 

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUMOT

tart

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL

 

2008. március 13-án (csütörtök) 14 órától.

Helyszín: Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ Foglalkozási Információs Tanácsadó Szolnok, Kossuth L. út 6-8. 3. em.

Március 15.

Tisztelt Olvasóink!

Intézményünk 2008. március 15-én (szombaton) zárva tart!

Nyitás: 2008. március 18. (kedd) 10.00

2008. március 12.

Angelusz Róbert [szerk.]:
Média, nyilvánosság, közvélemény : szöveggyűjtemény.
Gondolat, Budapest, 2007

Bai Attila [szerk.]:
A biogáz.
Száz Magyar Falu Könyvesháza, Budapest, 2007

Balogh László [szerk.]:
A tehetségfejlesztés pszichológiája : szöveggyűjtemény.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000

Bánkiné Molnár Erzsébet [szerk.]:
Föld és társadalom : konferencia a Kiskun Múzeumban.
Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskunfélegyháza, 2007

Baranyi Tamás:
A Tiszántúl repülő ékkövei : Az Észak-Alföld nagylepkéi.
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 2007

Bártfai Barnabás: Access 2003 zsebkönyv.
BBS-Info, [Budapest], 2007, cop. 2003

Benke József:
Az ó- és középkor egyetemei.
Hét Krajcár, [Budapest], 2006

Benke József:
Az orvostudomány története : egyetemi tankönyv.
Medicina, Budapest 2007

Bodnár István:
Adatbázis-kezelés : [Office 2003, ECDL 2004, közép és emelt szintű érettségi].
Kiskapu, Budapest, cop. 2007

Bodnár István:
Adatbázis-kezelés : [Office 2003, ECDL 2004, közép és emelt szintű érettségi].
Kiskapu, Budapest, cop. 2007

Bodnár István:
Szövegszerkesztés.
Kiskapu, Budapest, cop. 2007

Czenky Márta:
Access programozás : 2003-as és 2007-es verzió.
ComputerBooks, Budapest, 2007

Eco,Umberto [szerk.]:
A rútság története.
Európa, Budapest, 2007

Faragó Sándor:
Vadászati állattan.
Mezőgazda, Budapest, 2007.

Fazakas István:
Erdély nagy pedagógusai : neveléstörténeti antológia.
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007

Ginnis, Paul:
Tanítási és tanulási receptkönyv : az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei.
Alexandra, Pécs, 2007

Gordon Győri János:
A matematikatanítás mestersége : mestertanárok a matematikatanításról.
Gondolat, Budapest, 2007

Gripsrud, Jostein:
Médiakultúra, médiatársadalom.
Új Mandátum, [Budapest], 2007

Guelberth, Cedar Rose:
Természetes vakolatok és falfestékek.
Cser K., Budapest, 2007

Gyáni Gábor [szerk.]:
Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban : tanulmányok.
1956-os Int., Budapest, 2007

Gyáni Gábor [szerk.]:
Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban : tanulmányok.
1956-os Int., Budapest, 2007

Haág Zalán István [szerk.]:
Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban.
Belvedere Meridionale, Szeged, 2007

Haáz Ferenc:
Udvarhelyszéki famesterségek.
Litera-Veres Kvk., Székelyudvarhely, 2007

Hajnal Géza:
Városi hidrogeológia.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007

Hawass, Zahi:
A fáraók hegyei : a piramisépítők története.
Gold Book, [Debrecen], [2007]

Hornyánszky Gyula:
A görög felvilágosodás tudománya : Hippokratész.
Liget, [Budapest], 2007

Horváth Zoltán [szerk.]:
Juh- és kecskebetegségek.
Mezőgazda, Budapest, 2007

Jensen, Per:
A háziállatok etológiája.
Mezőgazda, Budapest, cop. 2006

Jezek, Zdenek:
Pozsgás növények enciklopédiája.
Ventus Libro, Budapest, cop. 2007

Kömlődi Ferenc [szerk. ]:
Mesterséges intelligencia és határterületei : interjúk kutatókkal.
Akad. K.,  Budapest, 2007

Kunos Andrásné:
Mindennapos testnevelés tervezése.
Tessedik Főiskola Körös Főiskolai Kara, Szarvas,  2000

Levy, Joel:
A tudomány zsebkönyve : 3999 alapvető adat.
Alexandra, Pécs, 2007

Losoncz Miklós:
A magyar EU-tagság gazdaságpolitikai kihívásai.
Tri-Mester, Tatabánya, 2007

Ludassy Mária [szerk.]:
A felvilágosodás álmai és árnyai.
Áron, Budapest, 2007

McMillan, Beverly:
Az emberi test : képes enciklopédia.
Ventus Libro, [Budapest], cop. 2007

Münnich Ákos [szerk.]:
Pszichológiai szempontok megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez.
Didakt, [Debrecen], cop. 2006

Nagy Beáta:
Pszichoterápia és rehabilitáció a gyermekellátásban a speciális szükségletű gyermekekkel végzett vizsgálatok tükrében.
Didakt, [Debrecen], 2007

Nagy László Nándor:
Amit az életbiztosításokról tudni kell.
ETK Szolgáltató Zrt., Budapest, 2007

Oski, Frank A.:
A tejről őszintén : megdöbbentő tények a tej és tejtermékek valós egészségügyi hatásairól : egészséges tejpótló receptek!
Mandala Véda, [Budakeszi], cop. 2007

Paládi-Kovács Attila:
Ipari táj : gyárak, bányák, műhelyek népe a 19-20. században.
Akad. K., Budapest, 2007

Pálfy József:
Őslénytani kirándulások Magyarországon és Erdélyben.
Hantken, Budapest, 2007

Ranschburg Jenő Dr.:
Rögök az úton : egyén és család - pszichológiai írások.
Saxum, Budapest, cop. 2007

Révai Gábor:
Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással.
Park, Budapest, cop. 2007.

Révész Beatrix: Fogyj sütivel! : [érezd jól magad!].
Norbi Update Zrt., Budapest, 2007

Rodler Imre:
Élelmezéshigiéné.
Medicina, Budapest, 2007

Rugási Gyula [szerk.]:
Grádicsok éneke : tanulmányok Tatár György 60. születésnapjára.
Jószöveg Műhely, Budapest, cop. 2007

Sántháné-Tóth Edit [szerk.]:
Döntéstámogató rendszerek.
Panem, Budapest, 2007

Schmidbauer, Wolfgang:
Pszichológiai lexikon.
Holnap, Budapest, 2007

Schneider, H. J.:
1000 álomcél.
Alexandra, Pécs, 2007

Simmons, John:
100 híres tudós : múlt és jelen nagy tudósai.
Partvonal, Budapest, 2007

Simon István [szerk.]:
Pénzügyi jog I.
Osiris, Budapest, 2007

Sinkovics Alfréd:
Költség- és pénzügyi kontrolling.
CompLex, Budapest, 2007

Steidl, Robert:
Borkészítés barrik eljárással : alapok - lehetőségek - variációk.
Budapest, Mezőgazda, 2007

Tasi István:
Mi van, ha nincs evolúció? : intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet.
Kornétás, Budapest, cop. 2007

Tefner Zoltán:
Az Osztrák-Magyar Monarchia lengyelpolitikája, 1867-1914.
L'Harmattan, [Budapest], 2007

Tóta Julianna:
Légúti gyulladások : a náthától a tüdőgyulladásig.
SpringMed, Budapest, 2007

Trewinnard, Karen:
Termékenység & fogamzás : útmutató a természetes úton történő teherbe esés esélyeinek fokozásához - a fogamzásra legalkalmasabb időszak felismerése és kiszámítása, a sikeres megtermékenyülést elősegítő életmód, felkészülés a baba érkezésére.
Hajja & Fiai, Budapest, cop. 2007

Trócsányi Sára:
Forradalom az irattárban : az információs kárpótlás jogi aspektusai.
Holnap, Budapest, [2007]

Veczkó József:
Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból : társadalmi, család- és gyermekérdekek.
Nemz. Tankvk., Budapest, 2007

Vigué, Jordi [szerk.]:
A férfiak egészsége.
Alexandra, Pécs, 2007

Vigué, Jordi:
A szexuális élet.
Alexandra, Pécs, 2007

Vörös Győző:
"Millió évekre született" : Vörös Győző egyiptológussal beszélget Lengyel Anna és Rados Péter.
Kairosz, [Budapest], 2004

Zsók Otto:
A jó és a rossz emberről.
Tarsoly, Budapest, 2007

2008. március 12.

 

Agócs Károly:
Spanyol fordítóiskola : nem csak fordítóknak.
Holnap, Budapest, 2007

Arasse, Daniel:
Festménytörténetek.
Typotex, Budapest, 2007

Aristotelés: Poétikák.
Európa, Budapest, 2007

Bickerton, Derek:
Nyelv és evolúció.
Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 2004

Boda Attila:
Pókerakadémia : így játsszunk texas hold'emet.
Alfadat-Press, Tatabánya, 2007

Csetri Lajos:
Amathus  : válogatott tanulmányok.
L'Harmattan : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 2007-

Csiszár Rita:
Angolul a Beatlesszel : gyakorló feladatok a közép- és felsőfokú írásbeli angol nyelvvizsgára : [fordítás, szövegértés, tömörítés].
Eötvös J. Kvk., Budapest, 2005

Deike, Nora:
Tematikus szótár : spanyol : rendszerezett kezdő és középhaladó szókincs.
Klett, Budapest, 2007

Gallas Nándor:
Gallas Nándor.
Mentor, Marosvásárhely, 2007

Gecső Tamás [szerk.]:
Nyelvelmélet - nyelvhasználat.
KJF, Székesfehérvár, Tinta Kvk., Budapest, 2007

Hász-Fehér Katalin [szerk.] :
A látható könyv : tanulmányok az irodalmi medialitás köréből.
Tiszatáj Alapítvány, Szeged, 2006

Karácsony Sándor:
A könyvek lelke : irodalmi nevelés.
Széphalom Kvműhely, Budapest, 2006

Kontra Edit, H.:
Topics in the methodology of teaching
EFL. Okker, Budapest, 2006

Kőszeghy Elemér:
Magyarországi ötvösjegyek a középkortól 1867-ig : [2043 ötvösjegy hasonmásával, 48 szövegközi ábrával, 30 műmelléklettel]. az 1936. évi kiadás 2. reprint kiadása, Kiss József Kvk.,
[Budapest], [2007]

Ludlum, Robert:
Bourne öröksége.
I.P.C.,  [Budapest], 2007

Maczák Edit [szerk.]:
Bábjelenetek könyve.
Item, Békéscsaba, [2007]

Makk Károly:
Makk Károly : egy filmrendező világa.
Noran, Budapest, 2006

Nagy Katalin, S.:
Mű - művészek - befogadás : képzőművészet és szociológia.
Gondolat, Budapest, 2007

Nagy Zoltán [szerk.]:
Portugália futballtörténete : 1921-2004.
Stadion, Balatonalmádi, 2004

Nánay István:
A színpadi rendezésről.
Magyar Drámapedagógiai Társaság, Budapest, 1999

Olaszy Gábor:
Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben.
Tinta, Budapest, 2007

Platon:
Platón összes művei kommentárokkal.
Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2005 9. kötet

Schurian, Walter:
Fantasztikus művészet.
Vince K., Budapest, 2006

Scott, Marylin:
Olajfestés.
Gabo, [Budapest], 2007

Szepes Mária:
Az élet örök : [beszélgetés a 100. születésnap előtt].
Édesvíz, Budapest, 2007

Szikra Ágnes [szerk.]:
Ornamentika és modernizmus.
Ernst Múz., Budapest, 2006

Szöllősy Judit E.:
Hunglish into English : the elements of translation from Hungarian into English.
Corvina, Budapest, 2007

Tóth Zsombor:
A koronatanú: Bethlen Miklós : az Élete leírása magától és a XVII. századi puritanizmus.
Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 2007

Vida Enikő:
1000 questions 1000 réponses : társalgási gyakorlatok a középszintű és emelt szintű érettségire és a közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra : [A2-B1-B2-C1 szint].
Székesfehérvár, 2006

2008. március 12.

Ady Endre:
Levél a végekről : erdélyi versek.
Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2007

Asimov, Isaac:
Teljes Alapítvány - Birodalom - Robot univerzuma.
Szukits Könyvkiadó, [Szeged], [2001]- , 1-5. kötet

Asimov, Isaac:
Asimov teljes science fiction univerzuma.
Szukits Könyvkiadó, [Szeged], 2005, 6. kötet

Asimov, Isaac:
Asimov teljes science fiction univerzuma.
Szukits Könyvkiadó, [Szeged], 2005, 7. kötet

Asimov, Isaac:
Asimov teljes science fiction univerzuma.
Szukits Könyvkiadó, [Szeged], 2007, 8. kötet

Asimov, Isaac:
Asimov teljes Alapítvány-Birodalom-Robot univerzuma : ["A" kiegészítő kötet] : [a Második Alapítvány trilógia].
Szukits Könyvkiadó, [Szeged], 2005

Auden, Wynstan Hugh:
Tell me the truth about love : fifteen poems.
Faber, London, 1999
Versek, angol nyelvű

Bánffy Miklós:
Ördögváltozás Csíkban : erdélyi antológia.
Lazi, Szeged, 2007

Barrie, James Matthew:
Peter Pan.
Wordsworth, Ware, cop. 1993
Meseregény, angol nyelvű

Becerra, Ángela:
A megtagadott szerelmekről.
Aquila, [Debrecen], 2007
Regény

Christie, Agatha:
Hétvégi gyilkosság.
Aquila, [Debrecen], 2006
Krimi

Fante, Joh:
Kérdezd az út porát.
Cartaphilus, Budapest, 2007
Regény

Fontane, Theodor:
Effi Briest : Roman.
Anaconda, Köln, 2005
Regény, német nyelvű

Graham, Heather:
Hollywoodi románc.
General Press, Budapest, [2007]
Szórakoztató irodalom

Hunyady Sándor:
Lovagias ügy : válogatott drámák.
Európa, Budapest, 2003

Irish Fairy Tales
Wordsworth, Ware, cop. 2001
Ír mesék, angol nyelvű

Kleist, Heinrich von:
Michael Kohlhaas : Aus einer alten Chronik.
Anaconda, Köln, 2007
Elbeszélés, német nyelvű

Kemelman, Harry:
A rabbi pénteken sokáig aludt.
Konkrét Kv., Budapest, 2007
Krimi

Mal'gin, Andrej Viktorovic:
Az elnök tanácsadója.
Európa, Budapest, 2007
Regény

Molnár Ferenc:
A csókok éjszakája.
Lazi, Szeged, 2007
Novellák

Montefiore, Santa:
Az ombufa árnyékában.
Ulpius-ház, Budapest, 2007 1-2. kötet
Romantikus regény

Münz András:
Időjáték.
Sanoma, Budapest, 2007
Novellák

Nafísi, Azar:
A Lolitát olvastuk Teheránban.
Európa, Budapest, 2007
Visszaemlékezések

Nemat, Marina:
Adjátok vissza az életemet! : hitemért, szerelmemért ... : [memoár].
Trivium, [Budapest], 2007
Visszaemlékezések

Rab László:
A magyarok között : Gulliver sokadik utazása.
Népszabadság Rt., Budapest, 2005
Szatirikus regény

Rousseau, Jean-Jacques:
Esszé a nyelvek eredetéről, amelyben a dallamról és a zenei utánzásról is szó esik.
Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2007
Esszék

Szepes Mária:
Szibilla : jegyzetek az életemhez : napló, 1929-2004.
Édesvíz, Budapest, 2007

Sziebig Tímea:
Péterek könyve.
Saxum, Budapest, 2007
Interjúkötet

Vargas Llosa, Mario:
A rossz kislány csínytevései.
Európa, Budapest, 2007
Regény

Történelmi játszóház (2008.03.11.)

Gyerekek csákóban Történelmi játszóház / fotó Gyermekkönyvtár. - Szolnok, 2008.03.11. - URL

 

Családi tavaszköszöntő játszóház (2008.03.01.)

Munkácsiné Szabó Katalain, Horváth AttilánéCsaládi tavaszköszöntő játszóház / fotó Bugány János, Takáts Béla. - Szolnok, 2008.03.01.

 

Bugány János felvétele

URL

Takáts Béla felvétele

URL

-

 

A közművelődési érdekeltségnövelő...

... pályázat beérkezési határideje 2008. március 25.

Részletek itt!

Tartalom átvétel