Blogok

Simon Béla könyvbemutatója (2009.06.04.)

Simon Bélával Lengyel Boldizsár beszélget Ünnepi Könyvhét 2009 : Simon Béla könyvbemutatója / fotó Károly Nóra. - Szolnok, 2009.06.04. - URL

Lázár Balázs könyvbemutatója (2009.06.03.)

 Lázár Balázs felolvassa versétÜnnepi Könyvhét 2009 : Lázár Balázs könyvbemutatója / fotó Károly Nóra. - Szolnok, 2009.06.03. - URL

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

 

 

2009. június 19-én 8. napirendi pontjában tárgyalta és fogadta el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepcióját.

A Megyei Közgyűlés megtárgyalta, és az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 38 igen szavazattal, egyhangúlag a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 92/2009. (VI. 19.) számú határozatát hozta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepciójáról:

  1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. Elismerését fejezi ki a közművelődési koncepció elkészítésében közreműködőknek. Felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a településen működő kulturális intézmények körében segítse elő a koncepció megismerését, az abban foglaltak megvalósulását.
  2. A Megyei Közgyűlés közművelődési intézménye révén közvetlenül, illetve a települési önkormányzatoknak, azok intézményeinek, a civil szervezeteknek, közösségeknek nyújtott tanácsadással, szolgáltatásokkal közvetve vesz részt a lakossági közművelődési és információs igények kielégítésében.
  3. A Megyei Közgyűlés segíti a megyei közművelődés fejlődését szolgáló önszerveződő közművelődési civil szervezeteket, közösségeket, az alkotó öntevékeny művészeti, népművészeti tevékenységet, a jász és nagykun értékek felkutatását, megőrzését és közvetítését, a nagy hagyományú nemzetközi, országos, regionális és megyei kulturális rendezvények, fesztiválok, közösségi programok érdekében továbbra is biztosít lehetőségeinek megfelelő összegű keretet éves költségvetésében.
  4. A Megyei Közgyűlés továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani testvérmegyei kapcsolataiban a megye kultúrájának, gazdag művészeti és népművészeti értékeinek, a jász és nagykun hagyományoknak a bemutatására.
  5. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat illetékességi területén működő egyházközségek kultúraközvetítő, közösségépítő szerepét erősíteni kívánja azáltal, hogy 19 az egyházközségek ingatlanjainak (templomok, közösségi házak) felújítására továbbra is biztosít lehetőségeinek megfelelő összegű keretet éves költségvetésében.
  6. A Megyei Közgyűlés kitüntető díjaival a jövőben is el kell ismerni az arra érdemes személyek és közösségek színvonalas kulturális tevékenységét.
  7. A koncepcióban foglaltak megvalósítása finanszírozási feltételeinek megteremtéséhez figyelemmel kell kísérni és felhasználni az európai uniós, a nemzeti és a regionális pályázati lehetőségeket.
  8. A koncepció megvalósítását 2012. december 31-ig újra át kell tekinteni.

A Közgyűlés megállapította, hogy a megyei közművelődési koncepció jól szolgálja a megye közművelődésének fejlesztését. A dokumentum segítséget nyújt az önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, az egyházaknak – a közművelődés valamennyi szereplőjének – közművelődési tevékenységük tervezésében, kultúraközvetítő szerepük gazdagításában. A megye közművelődésének fejlesztése, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és területek kulturális felzárkóztatása továbbra is fontos feladat.

 

 

A koncepció elérhető: innen.

XX. „AMATOR ARTIUM” ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS ESSZENCIA TÁRLATA

Esszencia Kiállítás a Vajdahunyad várban

Megyénkben évente kerül megrendezésre a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet és Martfű város által meghirdetett Megyei Képző- és Iparművészeti Pályázat és Kiállítás nem hivatásos alkotók részére. Minden harmadik évben kapcsolódunk az országos – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által koordinált – felhíváshoz, melyet „Amator Artium” Országos Képző és Iparművészeti Tárlat néven hirdetnek meg. A megyei kiállításra nevezett 58 alkotó több mint 91 alkotásából jutott tovább tíz, mely megyénket reprezentálja a Vajdahunyadvárában megnyíló országos az Esszencia kiállításon.

A kiállításon látható Abonyi Magyar Imre, Bicskeiné Miháczi Magdolna, Karsai IldikóKarsai Rózsa, Kopasz Milán, Pálinkás Éva, Pintér Anna, Tóth János, Kozák Liza és Szamecz Béla egy-egy alkotása. Közülük Pintér Anna a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének díjában részesült Régi barátok című alkotásával.

A megnyitó- és díjátadó ünnepségére 2009. május 8-án 15 órakor került sor a budapesti Vajdahunyad várában található Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A megnyitót egy országos Esszencia- - Vizuális Konferencia előzte meg, mely 10 órakor kezdődött a múzeum konferenciatermében ahol megyénk is bemutathatta az elmúlt évek tapasztalatait. Az előadást Asztalosné Kocsis Enikő, a martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója tartotta. Az előadás szövegét Hírmondónkban közöljük.
A virtuális esszencia kiállítás anyai megtekinthetőek: www.amart.hu

XVI. MEGYEI BÁBTALÁLKOZÓ

16. alkalommal, 2009. május 8-án 10 órakor került sor a megyei bábosok találkozójára a nagykörűi Művelődési Házban intézetünk és a települési Művelődési Ház szervezésében.

A felmenő rendszerű verseny győztese a BÓBITA bábcsoport lett, így a Gyermekbábosok XVI. Országos Fesztiválján Egerben ők képviselhették megyénket.

Az eredményhirdetés után a fellépőket ebéddel és csoportonként egy-egy tortával vendégeltük meg.

Részletes beszámoló a Hírmondó júniusi számában olvasható.

A rendezvényeket a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma támogatta.

ORSZÁGOS, TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ HANGVERSENY ÉS XIII. JÁSZKUN CITERATALÁLKOZÓ

2009. május 23-án került megrendezésre - az országos és térségi minősítési hangversennyel összekötött - 13. Jászkun Citeratalálkozó, a kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központban.

A 15. ciklus, - mely 2008. szeptember 1-je és 2010. augusztus 31-e között tart - első hangversenyére került sor ezáltal megyénkben. Kunhegyesen, mint minden évben a minősítő hangversenyhez kapcsolódik a Jászkun citeratalálkozó, melyre az ország miden területéről, de leginkább Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Heves és Pest megyéből érkeznek résztvevők.

A térségi minősítőn egy megfelelt, egy dicséretes és kilenc kiváló eredmény, az országoson egy ezüst hat arany és három aranypáva minősítés született.

Aranypáva minősítést kaphattak az országos minősítőn arany fokozatot elérők között a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szólisták és együttesek: Angyal Ferenc citerás Kisújszállásról, ifj. Vigh Sándor – a Törő Gábor Hagyományőrző Népdalkör Egyesület vezetője – Püspökladányból és a mezőtúri Lókötők Citerazenekar.

Ezúton mondunk köszönetet a kunhegyesi Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ minden kedves munkatársának, akik Szentpéteriné Lévai Mária igazgató asszony irányításával idén is jeleskedtek az egész napos rendezvény szervezésben, lebonyolításában és a 305 résztvevő fogadásában, ellátásában.

Részletes beszámoló a Hírmondó júniusi számában olvasható.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma támogatta.

ORSZÁGOS MINŐSÍTŐ HANGVERSENYEK

Az ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ HANGVERSENY ABÁDSZALÓKON

2009. június 13. Abádszalók, Művelődési Ház (Mikszáth út 3.); 59/535-363;

Jelentkezési lapok a megadott címről kérhetőek.

ŐSZI MŰVÉSZETI RENDEZVÉNYEK A MEGYÉBEN

MEGYEI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT FELHÍVÁSA

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztálya együttműködésben intézményünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet az idén is MEGYEI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLATOT rendez a martfűi Városi Művelődési Központ és Könyvtárral közreműködve.

Pályaműveket nyújthatnak be mindazok, akik betöltötték 16. életévüket, nem végezték el a Képző-, illetve Iparművészeti Egyetemet, vagy annak jogelőd intézményeit. A pályázók körébe egyaránt jelentkezhetnek az autodidakta, naiv alkotók, és rajztanár végzettségű alkotók. A MAOE tagjai közül mindazok, akiknek indíttatásuk az amatőr mozgalomhoz köthető.

Pályaműveket benyújtani az alábbi kategóriákban lehet: képzőművészet és iparművészet.
Az országos zsűri a beadott alkotásokból válogatja ki a megyei kiállításon bemutatásra kerülő műveket.

Művek leadásának időpontja: 2009. szeptember 10-11.
Nyilvános zsűrizés időpontja: 2009. szeptember 16. 14.00 óra.
Kiállítás megnyitó: 2009. október 9. 17.00 óra.

Helyszín: Martfű, Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Mártírok útja 1.)

Letölthető: felhívás és nevezési lap

Rendezvényünket a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma támogatja.

TÁJELŐADÁSOK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KISTELEPÜLÉSEKEN

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet - illetve annak jogelődje - szervezésében, tájelőadások keretében a megye kistelepülései nyolcadik éve kapnak kiváló kulturális műsorokat „ajándékba”. Az előadásokat a közművelődési szempontból a - 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben meghatározott - hátrányos helyzetű települések kaphatják, így az ajánlatunk nekik szól.

A 2008-2009 évi tájoltató program fellépői voltak:
• Budai Ilona Magyar Örökség díjas-népdalénekes, Budapest
• Szolnoki Thália Színház és Ifjúsági Színpad, Szolnok
• 6 Perc Együttes, Martfű
• Ciróka Bábszínház, Kecskemét
2008-2009 évben 27 településre jutott el színvonalas produkció.

Bízunk benne, hogy a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott - elbírálás alatt álló - pályázatunk sikerességével a következő években is folytatódhat a közművelődési programok tájoltatása, hiszen egyre nagyobb igény jelentkezik a települések részéről.

A 2009-2010 évi tájoltató programtervezete:
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusa, Szolnok
• Sodrás Népzenei Kisegyüttes, Szolnok
• Ramazuri Bábszínház, Veszprém
• Kovács László népzenész, a Népművészet Ifjú Mestere, Pécel

Részletes beszámoló a Hírmondó júniusi számában olvasható.

KÉPZÉSEK ŐSSZEL INTÉZETÜNK SZERVEZÉSÉBEN

CSOPORTVEZETŐK, EGYÉNI SZÓLISTÁK NÉPZENEI TOVÁBBKÉPZÉSE

A továbbképzésre várjuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő, és megalakulni kívánó népzenei csoportokat, szólistákat és felkészítőiket.
Szakmai előadó: Birinyi József hangszeres előadóművész, népzenekutató.
Terveink szerint 2009. szeptembertől decemberig, 8 alkalommal 6 órában - péntekenként -tartjuk továbbképzéseinket.
Pontosítás után a képzés időpontjait közzétesszük.

Tartalom átvétel