Blogok

Modern táncház

  Mosolyalbum. Képek az Acrobat Original Dance School fellépéséről >>>

 Olvasósarok. Ajánló a könyvtár gyűjteményéből

Banes, Sally:Terpszikhoré tornacsukában : Az amerikai posztmodern tánc

Fuchs Lívia: Fejezetek a modern tánc történetéből

Humphrey, Doris: A koreografálás művészete

Kaposi Edit: A latinamerikai társastáncok történeti kialakulásáról

Körtvélyes Géza: A modern táncművészet útján

Lábán Rudolf: Koreográfia

Lewis, Daniel: José Limón tánctechnikája

Ligeti Mária: A 19. századi történelmi társastáncok alapjai

Molnár István: Magyar tánctanulási rendszerem

Nemessuri Mihály: Bevezetés a tánc mozgásbiológiájába

Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai

Szécsényiné Fekete Irén: Művészi gimnasztika táncosoknak

Tánciskola : A keringő, quick step, foxtrott, tangó, szamba, salsa, merengue, lambada és a line dancing (vonaltánc) elsajátításának titkai, lépésről lépésre

Tánciskola : Lépésről lépésre

Tóth Angéla: Varázslatos hastánc útjaink

Vályi Rózsi: A táncművészet története

Vitányi Iván: A tánc

Volly István: A Gyöngyösbokréta indulása

 Greatest hitsAjánló a könyvtár gyűjteményéből

50 hit songs

2004 Grammy Nominees

300 years dance music

Bravissimo 2003

Dance action 5

Dance of passion

Dance movie hits '98

Dance with me

Dancissimo 2002

Golden instrumentals

Guide to gramy records

High school musical

Invitation to the dance

A legnagyobb magyar slágergyűjtemény

Lord of the dance

Mega Dance Hits

Musical-hits 100

Songs, dances and tunes

Total Dance

 Táncosfilmek. Ajánló a könyvtár gyűjteményéből

Dirty dancing

Dirty dancing 2

Én táncolnék veled I-II.

Ezeregyév

Fame (Hírnév)

Feet of flame

Flashdance

High school musical

High school musical 2

Step up

Szombat esti láz

Történelmi tánctár

Gazdálkodik a család (2010.10.08.)

Europe Direct SzolnokOrszágos Könyvtári Napok 2010 : Gazdálkodik a család : előadások, kiállítás és játék a Europe Direct munkatársainak szervezésében
Katalóguscédula
Pintér Tamás felvétele
László Cecília felvétele

Hogyan gazdálkodtak honfoglaló őseink (2010.10.08.)

Kocsis AndreaOrszágos Könyvtári Napok 2010 : Hogyan gazdálkodtak honfoglaló őseink? : a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület tagjainak, Kiss Béla és Kocsis Andrea foglalkozása általános iskolás csoportok részére / fotó Teleki Józsefné. - Szolnok, 2010.10.08. - URL

A három kismalac bábelőadás (2010.10.08.)

Bábok Országos Könyvtári Napok 2010 : A három kismalac című bábelőadás / fotó Teleki Józsefné. Szolnok 2010.10.08. - URL

Szolnok könyve

2010. június 10-én a szerzők jelenlétében Szalay Ferenc Szolnok város polgármestere mutatta be a megyeszékhely legújabb helytörténeti kiadványát, „Szolnok könyvé”-t a városháza dísztermében.

Szolnok könyveSzolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2010.

Könyvajánló a könyvtár honlapján >>>

 Mosolyalbum. Képek a könyvbemutatóról >>>

 Olvasósarok. Szolnokról szóló monográfiák és tanulmánykötetek

Balogh Béla: Szolnok város és környékének földrajza : Földrajzi alapfogalmak Szolnok közép- és középfokú iskoláinak I. osztálya számára. Budapest, 1931.

Botár Imre: Szolnok települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században. Szolnok, 1941.

Cseh Géza: Szolnok város utcanevei : helytörténeti adattár. Szolnok, 1993.

Elek István. Az Alföld és Szolnok város települése. Budapest, 1940

Gulyás Katalin. Hol élünk? : Szolnok a két világháború között. Szolnok, 1994.

Kaposvári Gyula: Szolnok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc időszakában : A szolnoki csata. Szolnok, 1973.

Múltlapozgató. Szolnok, 2002.

Simon Béla: Szolnok a XXI. század küszöbén. Budapest, 2002.

Szolnok. Szolnok, 1996.

Szolnok helyismereti bibliográfiája. Szolnok, 1974.

Szolnok képekben. Szolnok, 1984.

Szolnok A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Budapest, 2000.

Szolnoki etűdök. Szolnok, 2008.

Szolnokiak Szolnokról. Szolnok, 2001.

Tiszai Lajos: Szolnokország. Szolnok, 2001.

 Médiatár (CD-ROM, DVD)

Az apátsági oklevéltől az ezredfordulóig : Szolnok város múltja levéltáros szemmel. Szolnok, 2009.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Kiadványai. Budapest, 2009.

a mi városunk.hu [CD ROM] : Szolnok. Szolnok : Gravámen Studió, 2003

 Ugródeszka

Megjelent Szolnok könyve (szoljon.hu)

Könyvbemutató a városházán (Szolnok TV)

Könyvajánló a kötet elkészítésében közreműködő Megyei Levéltár honlapján

Kertész Róbert írásai E-könyvtárunkban

Biblioterápia

A ’biblioterápia’ kifejezés annyit jelent: ’könyvekkel segíteni’, a ’könyvek gyógyító ereje’ Hart (1987-1988, 56) meghatározása szerint: „A biblioterápia során a tanácsadó vagy a könyvtáros kijelölt olvasmányok által nyújt segítséget a személyes problémák megoldásában.”
Mosolyalbum. Képek a rendezvényről >>>

Olvasósarok
Csasztvanné Ballók Éva: Biblioterápia a könyvtári gyakorlatban. Jászberény, 2005.
Olvasókönyv a biblioterápiáról. Budapest : Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1989.

Ugródeszka
Biblioterápia (wikipedia)
Biblioterápiával kapcsolatos weblapok
Biblioterápia kézikönyve
Büki Orsolya – Büki Péter: Könyvvel könnyebb?!
Doll, Beth – Doll, Caroll: A biblioterápia meghatározása
Meseterápia
műKINCSvadászat - biblioterápia az OIK-ban
Sóron Ildikó: A művészetterápiák könyvtári alkalmazásának új lehetőségei

A korai nyelvelsajátítás lehetőségei. Angol nyelvtanulás gyermekkorban

Az angol nyelvi különgyűjtemény munkatársai a Tanul a család című rendezvénynap alkalmából olyan programcsokrot állítottak össze, amely a korai nyelvtanulással foglalkozik. Tanároknak és szülőknek kívánnak segítséget nyújtani a könyvtárban elérhető kiadványokról és szolgáltatásokról. Meghívott előadók segítségével szeretnék bemutatni a Szolnokon is megtalálható iskolákat és módszereket.

A különgyűjtemény keretein belül egy angol filmklubot hívott életre, amely reményeink szerint az angol nyelvet gyakoroló könyvtárlátogatók újabb műhelyévé és közösségi helyévé fog válni.

 A GatewayUK Angol Nyelvi Különgyűjtemény honlapja >>>

 Mosolyalbum. Fényképek a nap rendezvényeiről >>>

 Olvasósarok

 Médiatár

 Ugrópont

Baán Annamari: A korai nyelvtanulásról

Dinamóka Nyelvstúdió

Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és hazai trendek

A korai nyelvtanulás lehetőségei

Ladybird Books Ltd.

LadyBird Books (wikipedia)

LearnEnglishKids

Nyelvtanuló kicsik

Testi és lelki egészség a családban (2010.10.06.)

Csapatban dolgozó gyerekekOrszágos Könyvtári Napok 2010 : Testi és lelki egészség a családban : foglalkozás Kiss Olga edző, dúla és Leskó Anna testnevelő vezetésével a Gyermekkönyvtárban / fotó Teleki Józsefné. - Szolnok, 2010.10.06. - URL

Székely-magyar rovással készült könyv bemutatója

Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye után megjelent

Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese című antológiája székely-magyar rovásírással. 14 népmesét tartalmazó kötetet a helyi kötődésű Ócsai Angéla rajzai illusztrálják. Gyermekeink könnyedén sajátíthatják el rovásírást a kiadvány segítségével, amely olyan több generáció által ismert meséket tartalmaz, mint a Kacor király vagy a Kis gömböc.

 Mosolyalbum. Képek a könyvbemutatóról >>>

  Olvasósarok

Csörögi Gábor: Nap nap után, jel jel után : Egy kunkard címerpajzsos rovása. In: Kisújszállási nagykun kalendárium a 2009-es évre. Kisújszállás, 2009. pp. 90-92.

Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai. Budapest, 2006.

Erdős Csaba: A rovásírás sikere távol, keleten : Hagyományok : Sokan nem csak a múlt hagyatékának tekintik ezt az írásmódot : Praktikus írásfajtáról van szó : Honfoglalás kori eredet. In: Új Néplap Vasárnap Reggel 13. évf. (2010. április 25.) 17. sz. 3. p.

Ferenczi Géza: Székely rovásírásos emlékek. Székelyuvarhely, 1997.

Forrai Sándor: Az írás bölcsője és a magyar rovásírás. [s.l.], 1988

Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig : Egy botra rótt középkori székely kalendárium és egyéb rovásírásos nyelvemlékeink. Lakitelek, 1994.

Friedrich Klára: Attila ifjúsága : rovásírás olvasókönyv. Budapest, 2004.

Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár. Budapest, 2006.

Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. [Budapest], 1996.

Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese. Budapest, 2010.

Kemenes Antal: Az "Elintézés" elintézése : Adalékok a tászoktetői székely rovásírásos emlékek felfedezéstörténetéhez. Jászberény, 1938.

Kiss Jenő: Rovásírás és egyéb feljegyzések. Kolozsvár, 1972.

Paál Zoltán: Arvisura (igazszólás) : Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából. Budapest, 2003.

Rumi Tamás: Rovás alapismeretek. Budapest, 2010.

 Ugródeszka

Rovásírással kapcsolatos oldalak

Rovás Alapítvány

Tartalom átvétel