JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

 

 

2009. június 19-én 8. napirendi pontjában tárgyalta és fogadta el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepcióját.

A Megyei Közgyűlés megtárgyalta, és az írásos előterjesztés alapján a Közgyűlés 38 igen szavazattal, egyhangúlag a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 92/2009. (VI. 19.) számú határozatát hozta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepciójáról:

  1. A Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közművelődési koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint elfogadta. Elismerését fejezi ki a közművelődési koncepció elkészítésében közreműködőknek. Felkéri a települési önkormányzatokat, hogy a településen működő kulturális intézmények körében segítse elő a koncepció megismerését, az abban foglaltak megvalósulását.
  2. A Megyei Közgyűlés közművelődési intézménye révén közvetlenül, illetve a települési önkormányzatoknak, azok intézményeinek, a civil szervezeteknek, közösségeknek nyújtott tanácsadással, szolgáltatásokkal közvetve vesz részt a lakossági közművelődési és információs igények kielégítésében.
  3. A Megyei Közgyűlés segíti a megyei közművelődés fejlődését szolgáló önszerveződő közművelődési civil szervezeteket, közösségeket, az alkotó öntevékeny művészeti, népművészeti tevékenységet, a jász és nagykun értékek felkutatását, megőrzését és közvetítését, a nagy hagyományú nemzetközi, országos, regionális és megyei kulturális rendezvények, fesztiválok, közösségi programok érdekében továbbra is biztosít lehetőségeinek megfelelő összegű keretet éves költségvetésében.
  4. A Megyei Közgyűlés továbbra is kiemelt figyelmet kíván fordítani testvérmegyei kapcsolataiban a megye kultúrájának, gazdag művészeti és népművészeti értékeinek, a jász és nagykun hagyományoknak a bemutatására.
  5. A Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat illetékességi területén működő egyházközségek kultúraközvetítő, közösségépítő szerepét erősíteni kívánja azáltal, hogy 19 az egyházközségek ingatlanjainak (templomok, közösségi házak) felújítására továbbra is biztosít lehetőségeinek megfelelő összegű keretet éves költségvetésében.
  6. A Megyei Közgyűlés kitüntető díjaival a jövőben is el kell ismerni az arra érdemes személyek és közösségek színvonalas kulturális tevékenységét.
  7. A koncepcióban foglaltak megvalósítása finanszírozási feltételeinek megteremtéséhez figyelemmel kell kísérni és felhasználni az európai uniós, a nemzeti és a regionális pályázati lehetőségeket.
  8. A koncepció megvalósítását 2012. december 31-ig újra át kell tekinteni.

A Közgyűlés megállapította, hogy a megyei közművelődési koncepció jól szolgálja a megye közművelődésének fejlesztését. A dokumentum segítséget nyújt az önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, az egyházaknak – a közművelődés valamennyi szereplőjének – közművelődési tevékenységük tervezésében, kultúraközvetítő szerepük gazdagításában. A megye közművelődésének fejlesztése, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és területek kulturális felzárkóztatása továbbra is fontos feladat.

 

 

A koncepció elérhető: innen.