Területi Szolgálat blogja

Meghívó

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár és
Művelődési Intézet
tisztelettel hívja Önt és munkatársait a

Könyvtárak az olvasásért -
Országos Családi Könyvtári Napok

záró konferenciájára

2010. november 15-én 9 órai kezdettel.

Helyszín: Verseghy Terem, Szolnok, Kossuth tér 2.


9.00 - 9.10
Bertalanné Kovács Piroska: köszöntő
9.10 - 10.10
Szvetelszky Zsuzsanna előadása Családi olvasás – könyv és pletyka címmel
10.10 - 10.30
Illés Julianna beszámolója a megyebeli eseményekről és a nyugdíjas-találkozóról

szünet

11.00 - 12.20
Kiselőadások a megyebeli települések eseményeiről
12.20 - 13.00
ebédszünet
13.00 - 13.30
Polónyiné Nagy Mária beszámolója a megyei könyvtár felnőtt olvasószolgálatának rendezvényeiről
13.30- 14.00
Teleki Józsefné beszámolója a megyei könyvtár gyermek-könyvtárának rendezvényeiről

Szakmai nap - július 26.

Tisztelt Kollégák!

A JNSZM Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet tisztelettel hívja az érdeklődőket könyvtárszakmai napra.

A rendezvényre 2010. július 26-án (hétfő) kerül sor, a Megyei Könyvtár (5000 Szolnok, Kossutht tér 2.) Verseghy Termében 9 órai kezdettel.

Program:

I. Az országos együttműködéssel megvalósuló Könyvtárak összefogása a társadalomért programsorozathoz kapcsolódik JNSZM könyvtárainak lelkes tábora. Célunk, hogy ezen a héten sok olyan látogatónk legyen, akik eddig
nem fedezték fel még a könyvtárak nyújtotta szolgáltatásokat, lehetőségeket, új használókat tegyünk olvasóvá, látogatóvá. A programhoz tartozó időbeosztás, tematikus napok, gazdasági, egyéb tudnivalók ismertetése. Minden könyvtártípus bekapcsolódására (iskolai, múzeum, szak) számítunk.
Előadó: Illés Julianna (pályázati felelős)

II. TIOP-1.2.3.-08/1-2008-0083 "Zounok projekt" Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárainak információs infrastruktúra fejlesztése, elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva című projekt bemutatása, annak tükrében elsősorban, hogy a megyében működő bármilyen tipusú könyvtár, hogyan tud kapcsolódni ezen programhoz, milyen lehetőségeket nyújt a Megyei Könyvtár a megvalósításhoz.
Előadó: Takáts Béla projektmenedzser

III. A segédkönyvtárosképzés ismertetése. A képzés tantárgyi, vizsga, stb követelményeinek bemutatása. A Megyei Könyvtár szándékában áll a képzés indítása, ezen lehetőség igénybevételének ismertetése.
Előadó: Illés Julianna (tanfolyamvezető)

IV: Egyéb, felmerülő szakmai kérdések megbeszélése, konzultáció

Minden kollégát, érdeklődőt nagy tisztelettel várunk a szakmai napra.

Illés Julianna
osztályvezető

Az előadás diái letölthetők INNEN.
A rendezvényen készült képek megtekinthetők ITT.
A Szolnok TV-ben leadott riport ITT tekinthető meg (a 10.09 perctől!)

Könyvtári blogok gyűjteménye

 Kedves Kollégák!

Szeretnénk minden kollégánk figyelmébe ajánlani a könyvtári blogok (egyik) gyűjtőhelyét a

 

http://konyvtariblog.atw.hu/

címen. Úgy véljük, ezt a - szolgáltatásában ingyenes - lehetőséget minden webkettőre törekvő, használóit e módon is tájékoztatni kívánó könyvtárnak, könyvtárosnak ki kellene használnia!

 

Pályázat önkormányzati fenntartású, nyilvános könyvtárak állománygyarapítására

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
és Művelődési Intézet
5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; Pf.: 139.;
Tel.: (56) 510-110; Fax: (56) 510-114;
E-mail: uzenet@mail.vfmk.hu; http://www.vfmk.hu

Tárgy: 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet; 23/2004. (XI. 20.) NKÖM rendelet
Ea.: Illés Julianna (56/510-121)
Szolnok, 2009. december 16.

Városi, Nagyközségi, Községi
Polgármesteri Hivatal

Székhelyén


Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzati fenntartású, nyilvános könyvtárak állománygyarapítására érdekeltségnövelő pályázatot kell/lehet beadni, 2010. február 20-ig.

A pályázat menete:

A nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatok 2010. február 20-ig értesítik a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárat a helyi könyvtár által 2009-ben állománygyarapításra fordított összegről - a levelünkhöz mellékelt (innen letölthető) - adatlap kitöltésével és visszaküldésével.

Az összegben szerepeljen a tárgyévben könyvekre, folyóiratokra, elektronikus dokumentumokra, ill. más nem hagyományos dokumentumokra (CD, AV kazetta, stb.) fordított összeg.

A Megyei Könyvtár feldolgozza, összesíti a beérkező adatokat és továbbítja a Könyvtári Intézetnek. Ezután az OKM automatikusan utalja a megnyert összeget.

Tájékoztatásul: az érdekeltségnövelő támogatásra azok a települési önkormányzatok által fenntartott könyvtárak pályázhatnak, amelyek a nyilvános könyvtárak jegyzékén szerepelnek, ill. amelyek a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtártól rendelnek meg dokumentum ellátó szolgáltatást. (64/1999. (IV. 28) Korm. r. a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről)

A hivatalos nyilvános könyvtári jegyzék – melynek aktualizálása a közeljövőben várható – letölthető az OKM és a Könyvtári Intézet honlapjáról. (http://www.okm.gov.hu ill. http://www.ki.oszk.hu)

Szeretném felhívni a figyelmét egy másik lehetőségre is, amely a felzárkóztató pályázat. Az előzővel ellentétben itt a fenntartónak kell a pályázatot benyújtania, és önrészt kell vállalnia. Ez a lehetőség is hamarosan elérhető lesz, érdemes figyelni az OKM honlapját vagy a Kulturális Közlöny számait. Ezekről a helyekről megismerhető a pályázati kiírás, adatlap, határidő.

A fenti információkat tájékoztatásul küldjük, szíves felhasználásra.

Üdvözlettel:


Bertalanné Kovács Piroska
igazgató

Országos Nagyi Könyvtári Napok - záró konferencia

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 2009. november 9-én tartotta az

Országos Nagyi Könyvtári Napok

zárókonferenciáját. A program a következő volt:

 • Bertalanné Kovács Piroska: Köszöntő
 • Ramháb Mária: Összefoglaló az országos programról
 • Illés Julianna: Megyebeli események, nyugdíjas-találkozó
 • Károly Nóra: A megyei könyvtár felnőtt részlegében ez történt…
 • Teleki Józsefné: A megyei könyvtár gyermekrészlegében ez történt…
 • Kiselőadások:
  • Jászapáti,
  • Jászberény,
  • Jászladány,
  • Kenderes,
  • Martfű,
  • Mezőtúr,
  • Szolnok,
  • Törökszentmiklós
 • Ingyenes múzeumi belépők átadása (könyvtári területen)

A rendezvényen készült képek ITT tekinthetők meg!

Fejlesztések felmérése (2003-2009)

Kedves Kollégák!

Dr. Schneider Márta szakállamtitkár asszony kérésére össze kell állítanunk egy nagyon részletes anyagot arról, hogy milyen fejlesztések történtek a 2003-2009 közötti időszakban. Vonatkozik ez az infrastrukturális fejlesztésekre is, bármilyen forrásból valósult meg (Pl. minisztériumi pályázatok, címzett támogatás, mozgókönyvtári normatíva, saját forrás, EU-s forrás stb.)

A felmérés adatlapja már nem tölthető ki.

MINDEN FEJLESZTÉSHEZ KÜLÖN ADATLAPOT KELL KITÖLTENI!

A NEMLEGES válaszokat EZEN az adatlapon kérjük jelezni!

Országos Nagyi Könyvtári Napok - gazdasági nyomtatványok

Kedves Kollégák!

Az Országos Nagyi Könyvtári Napok helyi rendezvényeinek elszámolásához szükséges gazdasági nyomtatványok (3 db!) letölthetők a "csatolmányok" menüpontból!

Országos Nagyi Könyvtári Napok

2009. július 20-án szakmai napot tartottunk a megyei könyvtárban, melyen Illés Julianna, a Területi Szolgálat osztályvezetője két PowerPoint diasorozatot mutatott be.

E ppt állományok közül a Ramháb Mária igazgató asszonytól kapott "központi" bemutató innen, a helyi információkat tartalmazó pedig innen tölthető le!

A rendezvényhez a megye könyvtárai az

ITT megnyíló adatlapon

igényelhetnek támogatást.

Az adatlap kitöltéséhez Firefox böngészőprogram használata javasolt.
Internet Explorer használata ese
tén néhány helyen nem jelennek meg helyesen a magyar ékezetes betűk.

Felzárkóztató pályázati felhívás

A Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására című pályázat megjelent az OKM honlapján!

Itt olvasható:

Kérem, tájékoztassák a lehetőségről az érintett önkormányzatokat, fenntartókat.

MEGHÍVÓ

A Megyei Könyvtár Területi szolgálata szakmai rendezvényre hívja a megyében dolgozó könyvtáros kollégákat

2009. február 19-én (csütörtök) 9 órától
a Megyei Könyvtár Verseghy Termében
a könyvtári statisztikai adatszolgáltatás újdonságait ismerjük meg.

A technikai tudnivalókat (bejelentkezés, kitöltés, adatmentés, szállítólevél, stb.) Modla Dezsőné ismerteti.

Az adattartalom (Mit írjunk, mit számoljunk?) megbeszélése minden kedves kolléga közreműködésével történik, interaktív módon. Kérem, hozzák magukkal kérdéseiket, javaslataikat, és a statisztikai „Jelentés a könyvtárak 2008. évi tevékenységéről” c. adatlapot.

A szakmai rendezvényt követően néhány számítógépet tudunk biztosítani, hogy - akinek technikai akadályoztatása van a könyvtárában – itt tölthesse ki az elektronikus statisztikai jelentést. Természetesen ez akkor lesz hatékony, ha hozza magával a kitöltött papíralapú adatlapot.

Reményeink szerint az Összefogás a könyvtárakért program gondolatébresztőjét is ismertethetjük a kollégákkal.

Természetesen amennyiben van a módszertannal, könyvtárszakmai kérdéssel kapcsolatos egyéb információja, kérdése, kérem, használja ki erre is ezt a szakmai találkozót.

Tisztelettel és szeretettel várunk minden kedves érdeklődő kollégát!

Képek a rendezvényről

Tartalom átvétel